מלגזונים למשקל 1400 ק"ג T-14

//מלגזונים למשקל 1400 ק"ג T-14

מלגזונים למשקל 1400 ק"ג T-14

מלגזון 1400 ק"ג T-14
מלגזונים חשמליים 1400 ק"ג

תיאור

מלגזונים חשמליים 1400 ק"ג

למשקל 1400 קג T 14 1 257x300 - מלגזונים למשקל 1400 ק"ג  T-14

מלגזונים למשקל 1400 קג T-14 1

 

למשקל 1400 קג T 14 2 258x300 - מלגזונים למשקל 1400 ק"ג  T-14

מלגזונים למשקל 1400 קג T-14 2

למשקל 1400 קג T 14 3 258x300 - מלגזונים למשקל 1400 ק"ג  T-14

מלגזונים למשקל 1400 קג T-14 3

למשקל 1400 קג T 14 4 - מלגזונים למשקל 1400 ק"ג  T-14

מלגזונים למשקל 1400 קג T-14 4