עגלת משטחים כולל תורן מלגזון R105

//עגלת משטחים כולל תורן מלגזון R105

עגלת משטחים כולל תורן מלגזון R105

עגלת משטחים חשמלית
מלגזון כולל תורן

תיאור

עגלת משטחים חשמלית כולל תורן מלגזון

Up to h3 mm ACTUAL CAPACITY (Q) kg
2500 1600 1000
3700 1000 600
4600 800 500
Load centre distance (C)mm 600 700

1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
Identification 1.2 Manufacturer's type designation CG1646
1.3 Drive:electric(battery or mains),diesel, petrol,fuel gas,manual electric
1.4 Type of operation:hand,pedestrian,stand ing,seated, order-picker Pedestrian
1.5 Load Capacity /rated load Q (t) 1.6
1.6 Load center distance C mm
600
1.8 Load distance, centre of drive axle to fork X mm 711
1.9 Wheelbase y mm 1310
Weights 2.1 Service Weight Kg 1365
2.2 Axle loading, laden front/rear Kg 1410/1555
2.3 Axle loadings, unladen front/rear Kg 1010/355
Wheels?? Chassis 3.1 Tyres:solid rubber, superelastic, pneumatic, polyurethane) polyurethane
3.2 Tyre size, front 250×78
3.3 Tyre size, rear 80×70 1)
3.4 Additional wheels(dimensions) 150×54
3.5 Wheels, number front/rear(x=driven wheels) 1x+2/4
3.6 Track width,front b10(mm) 880
3.7 Track width,rear b11(mm) 390/515
Basic Dimensions 4.2 Lowered mast height h1(mm) 2098
4.4 Lift height h3(mm) 4514
4.5 Extended mast height h4(mm) 5100
4.9 Height of tiller in drive position min./max.

h14(mm)
965/1365
4.15 Lowered height h13(mm) 86
4.19 Overall length l1(mm) 1915
4.20 Length to face of forks l2(mm) 765
4.21 Overall width b1(mm) 1050
4.22 Fork dimensions s/e/l(mm) 60/180/1150
4.25 Width over forks b5(mm) 570/695
4.32 Ground clearance, center of wheelbase m2(mm) 50
4.33 Aisle width for pallets 1000×1200 crossways Ast(mm) 2271
4.34 Aisle width for pallets 800×1200 lengthways Ast(mm) 2236
4.35 Turning radius Wa(mm) 1605
Performance Data 5.1 Travel Speed, laden/unladen km/h 5.1/5.5
5.2 Lift speed, laden/unladen mm/s 113/160
5.3 Lowering speed, laden/unladen mm/s 95/100
5.8 Max.gradient performance, laden/unladen % 6/12
5.10 Service brake Electromagnetic
E-Motor 6.1 Drive motor rating s2 60min kw 1.2
6.2 Lift motor rating at s3 15% kw 3.0
6.3 Battery acc. To DIN, no 4PzS
6.4 Battery voltage, norminal capacity V/Ah 24/280
Others 8.1 Type of drive control MOSFET Control
8.4 Sound level at driver's ear acc.to EN12053 dB(A) 67

1)Single wheel Φ80×93

משטחים כולל תורן מלגזון R105 300x225 - עגלת משטחים כולל תורן מלגזון R105

עגלת משטחים כולל תורן מלגזון R105