מתקן להרמת חביות ולהשכבת חביות GR112

bhhu:///מתקן להרמת חביות ולהשכבת חביות GR112

מתקן להרמת חביות ולהשכבת חביות GR112

מתקן להרמת חביות ולהשכבת חביות

Email

תיאור

מתקן להרמת חביות ולהשכבת חביות
עומס מקסימלי 400 ק"ג
משקל עצמי 75 ק"ג