הספקת במת הרמה למשאות לגובה 7 מטר

דף הבית » מוצרים » מעליות לנכים-מעלון אנכי » הספקת במת הרמה למשאות לגובה 7 מטר

הספקת במת הרמה למשאות לגובה 7 מטר

הספקת במת הרמה למשאות לגובה 7 מטר

במת הרמה למשאות עד 4000 ק”ג
במת הרמה 7 מטר להרמת משאות
במת הרמה חשמלית להרמה לגובה

תיאור

הספקת במת הרמה למשאות לגובה 7 מטר

הספקת במת הרמה למשאות לגובה 7 מטר 1 300x300 - הספקת במת הרמה למשאות לגובה 7 מטר

הספקת במת הרמה למשאות לגובה 7 מטר 1

הספקת במת הרמה למשאות לגובה 7 מטר 2 300x300 - הספקת במת הרמה למשאות לגובה 7 מטר

הספקת במת הרמה למשאות לגובה 7 מטר 2

הספקת במת הרמה למשאות לגובה 7 מטר 3 300x300 - הספקת במת הרמה למשאות לגובה 7 מטר

הספקת במת הרמה למשאות לגובה 7 מטר 3

הספקת במת הרמה למשאות לגובה 7 מטר 4 225x300 - הספקת במת הרמה למשאות לגובה 7 מטר

הספקת במת הרמה למשאות לגובה 7 מטר 4

הספקת במת הרמה למשאות לגובה 7 מטר 5 225x300 - הספקת במת הרמה למשאות לגובה 7 מטר

הספקת במת הרמה למשאות לגובה 7 מטר 5

הספקת במת הרמה למשאות לגובה 7 מטר 6 225x300 - הספקת במת הרמה למשאות לגובה 7 מטר

הספקת במת הרמה למשאות לגובה 7 מטר 6