מעלית לנכים SB-101

מעלית לנכים SB-101

מעלון אנכי לגבהים שונים

תיאור

מעלית לנכים SB-101

מעלון אנכי לגבהים שונים

מעלית לנכים SB 101 2 - מעלית לנכים SB-101

מעלית לנכים SB-101

מוצרי החברה כוללים: מעלית לנכים, עגלות משטחים, שולחנות, משטחים הידראולים, במות הרמה, מלגזונים חשמליים וידניים, עגלות משא, עגלות שינוע, מוצרי שינוע, עגלות משטחים ידניות ו