תיאור

במות הרמה 1000 קג גובה 1700

הספקת במות הרמה לעבודה

22733 - במות הרמה 1000 קג גובה 1700

במות הרמה 1000 קג גובה 1700

22734 - במות הרמה 1000 קג גובה 1700

במת הרמה מספריים לעבודה בגובה

22732 - במות הרמה 1000 קג גובה 1700

במות הרמה לעבודה בגובה הספקה צינורות מזרח התיכון