במת הרמה 2000 גובה 3 מטר התקנה

דף הבית » מוצרים » משווה גובה » במת הרמה 2000 גובה 3 מטר התקנה

במת הרמה 2000 גובה 3 מטר התקנה

במת הרמה 2000 גובה 3 מטר התקנה

במת הרמה 2000 ק”ג גובה 3 מטר התקנה
וספקת

 

תיאור

במת הרמה 2000 גובה 3 מטר התקנה

במת הרמה 2000 ק”ג גובה 3 מטר התקנה
הספקת במת הרמה 3 מטר כולל התקנה במפעל
לרהיטים

22726 - במת הרמה  2000 גובה 3 מטר התקנה

הכנת בור לבמת הרמה

22727 - במת הרמה  2000 גובה 3 מטר התקנה

הרמת הבמה והכנסתה לבור

22731 - במת הרמה  2000 גובה 3 מטר התקנה

סיום התקנת הבמה והכנת הבמה לעבודה

22730 - במת הרמה  2000 גובה 3 מטר התקנה

במת הרמה 2000 גובה 3 מטר התקנה