התקנת במת הרמה מוזאון מגדל דוד ירושלים

דף הבית » מוצרים » התקנת במת הרמה מוזאון מגדל דוד ירושלים

התקנת במת הרמה מוזאון מגדל דוד ירושלים

התקנת במת הרמה מוזאון מגדל דוד ירושלים

תיאור

התקנת במת הרמה מוזאון מגדל דוד ירושלים

כושר העמסה 1000 ק”ג
גובה מקסימלי 5 מטר

התקנת במת הרמה מוזאון מגדל דוד

התקנת במת הרמה מוזאון מגדל דוד ירושלים

התקנת במת הרמה מוזאון מגדל דוד ירושלים 2

התקנת במת הרמה מוזאון מגדל דוד

התקנת במת הרמה מוזאון מגדל דוד ירושלים

במת הרמה מוזאון מגדל דוד ירושלים