עגלה חשמלית שוקלת R107

עגלה חשמלית שוקלת R107

עגלת חשמלית שוקלת

תיאור

עגלה חשמלית שוקלת R107

כושר שקילה:1500  ק”ג

מידות: כעגלה חשמלית (ניתן לקבל מפעיל הולך ומפעיל נוסע)
אבחנה: 1 ק”ג
ראש שקילה: OZIAS
מקור מתח: מצבר העגלה.
ביצועים: שקילה, איפוס, טרה.
אפשרויות נוספות: מידות מיוחדות, יציאת תקשורת וכו’

עגלה חשמלית שוקלת R107

עגלה חשמלית שוקלת R107