כלוב רשת מתכנס 2 צדדים – C-106

דף הבית » מוצרים » עגלות כלוב רשת » כלוב רשת מתכנס 2 צדדים – C-106

כלוב רשת מתכנס 2 צדדים – C-106

כלוב רשת מתכנס 2 צדדים – C-106

כלוב רשת מתכנס 2 צדדים
מידות CODE A/0519 – A/0519/A
EXT. DIM. mm. 680x800x1800 OH
EXT. DIM. mm. 720x800x1800 OH (A

תיאור

כלוב רשת מתכנס 2 צדדים – C-106

מידות CODE A/0519 – A/0519/A
EXT. DIM. mm. 680x800x1800 OH
EXT. DIM. mm. 720x800x1800 OH

כלוב רשת מתכנס 2 צדדים C 104 1 300x300 - כלוב רשת מתכנס 2 צדדים - C-106

כלוב רשת מתכנס 2 צדדים – C-104 1

כלוב רשת מתכנס 2 צדדים C 104 2 199x300 - כלוב רשת מתכנס 2 צדדים - C-106

כלוב רשת מתכנס 2 צדדים – C-104 2

כלוב רשת מתכנס 2 צדדים C 104 3 199x300 - כלוב רשת מתכנס 2 צדדים - C-106

כלוב רשת מתכנס 2 צדדים – C-104 3