עגלות כלוב רשת דלת קורסת C-102 Roll Container

עגלות כלוב רשת דלת קורסת
1200/800/1800
עומס 500 ק"ג

תיאור

עגלות כלוב רשת דלת קורסת Roll Container
1200/800/1800
עומס 500 ק"ג

עגלות כלוב רשת דלת קורסת C-108 Roll Container 1

עגלות כלוב רשת דלת קורסת C-108 Roll Container 1

עגלות כלוב רשת דלת קורסת C-108 Roll Container 2

עגלות כלוב רשת דלת קורסת C-108 Roll Container 2

עגלות כלוב רשת דלת קורסת C-108 Roll Container 3

עגלות כלוב רשת דלת קורסת C-108 Roll Container 3

Go to Top