עגלת כלוב מאובטח C-103-Roll Container

דף הבית » מוצרים » עגלות כלוב רשת » עגלת כלוב מאובטח C-103-Roll Container

עגלת כלוב מאובטח C-103-Roll Container

עגלות כלוב רשת מאובטח
מידות הכלוב 700/800/1800
עומס 500 ק”ג
כולל דלת ציר

תיאור

עגלת כלוב רשת מאובטח כולל שני דלתות ציר
מידות הכלוב 700/800/1800
עומס 500 ק”ג

עגלת כלוב מאובטח C 102 Roll Container 4 210x300 - עגלת כלוב מאובטח C-103-Roll Container

עגלת כלוב מאובטח C-102-Roll Container 4

עגלת כלוב מאובטח C 102 Roll Container 1 300x300 - עגלת כלוב מאובטח C-103-Roll Container

עגלת כלוב מאובטח C-102-Roll Container 1

עגלת כלוב מאובטח C 102 Roll Container 2 300x225 - עגלת כלוב מאובטח C-103-Roll Container

עגלת כלוב מאובטח C-102-Roll Container 2

עגלת כלוב מאובטח C 102 Roll Container 3 300x225 - עגלת כלוב מאובטח C-103-Roll Container

עגלת כלוב מאובטח C-102-Roll Container 3