עגלת כלוב מאובטח C-103-Roll Container

דף הבית » מוצרים » עגלת כלוב מאובטח C-103-Roll Container

עגלת כלוב מאובטח C-103-Roll Container

עגלות כלוב רשת מאובטח
מידות הכלוב 700/800/1800
עומס 500 ק”ג
כולל דלת ציר

תיאור

עגלת כלוב רשת מאובטח כולל שני דלתות ציר
מידות הכלוב 700/800/1800
עומס 500 ק”ג

עגלת כלוב מאובטח C-102-Roll Container 4

עגלת כלוב מאובטח C-102-Roll Container 4

עגלת כלוב מאובטח C-102-Roll Container 1

עגלת כלוב מאובטח C-102-Roll Container 1

עגלת כלוב מאובטח C-102-Roll Container 2

עגלת כלוב מאובטח C-102-Roll Container 2

עגלת כלוב מאובטח C-102-Roll Container 3

עגלת כלוב מאובטח C-102-Roll Container 3