עגלת כלוב רשת מתקפל ארוך C-113

דף הבית » מוצרים » עגלות כלוב רשת » עגלת כלוב רשת מתקפל ארוך C-113

עגלת כלוב רשת מתקפל ארוך C-113

עגלת כלוב רשת מתקפל ארוך C-113

עגלת כלוב רשת מתקפל ארוך
1200/800/1800

תיאור

עגלת כלוב רשת מתקפל ארוך C-113

עגלת כלוב רשת מתקפל ארוך
1200/800/1800

עגלת כלוב רשת מתקפל ארוך C 110 1 225x300 - עגלת כלוב רשת מתקפל ארוך C-113

עגלת כלוב רשת מתקפל ארוך C-113

עגלת כלוב רשת מתקפל ארוך C 110 2 225x300 - עגלת כלוב רשת מתקפל ארוך C-113

עגלת כלוב רשת מתקפל ארוך C-110 2