עגלת כלוב רשת מתקפל ארוך C-113

דף הבית » מוצרים » עגלת כלוב רשת מתקפל ארוך C-113

עגלת כלוב רשת מתקפל ארוך C-113

עגלת כלוב רשת מתקפל ארוך C-113

עגלת כלוב רשת מתקפל ארוך
1200/800/1800

תיאור

עגלת כלוב רשת מתקפל ארוך C-113

עגלת כלוב רשת מתקפל ארוך
1200/800/1800

עגלת כלוב רשת מתקפל ארוך

עגלת כלוב רשת מתקפל ארוך C-113

עגלת כלוב רשת מתקפל ארוך C-110 2

עגלת כלוב רשת מתקפל ארוך C-110 2