>br<

מלגזון חשמלי ידני להרמה והפיכת חביות

כל סוגי המלגזונים להרמה והפיכה של חביות.

אין צורך למפעיל לגעת בתוף כדי להעלות, להסיע ולסובב
ניתן להפעיל עם משאבת יד וכוח חשמלי להרים
יכול להיות מתוכנן עם כל פעולה חשמלית כולל הרמה, סיבוב ונהיגה
סיבוב גלגלים עבור תנועה קלה היגוי
כל הדגמים יש כל מרותך פלדה הבנייה עבור עמידות
כלי זה תוף טיפול ניתן להשתמש בתנועה וטיפול תופים מ 250 ק"ג ל 400 ק"ג

מלגזונים-להרמה-והפיכת-חביות

מלגזונים-להרמה-והפיכת-חביות

Go to Top