עגלות שינוע מודולריות

דף הבית » עגלות שינוע מודולריות

>br<

עגלות שינוע מודולריות

עגלות שינוע  הן עגלות קומפקטיות, מסיביות, נוחות לשינוע ומשמשות למגוון צרכים. בחלק מהעגלות בסדרה ניתן להוסיף ואו לכוונן מדפים .
בטבלה להלן מפורטים נתונים טכניים ומאפייני עגלות ציוד בסדרה.