מגבהים (ג’ק) דגם TJ40

דף הבית » מוצרים » מגבהים (ג’ק) דגם TJ40

מגבהים (ג’ק) דגם TJ40

מגבהים (ג’ק) דגם TJ40

תיאור

מגבהים (ג’ק) דגם TJ40

מגבהה  למעלה שקעים TJ40 סדרה
▲ ACME עיצוב הברגים מחורצים.
▲ צווארון רפלקטיבי ובטיחות ציור צהוב.

מגבהים (ג'ק) דגם TJ40

מגבהים (ג’ק) דגם TJ40