מגבהים (ג’ק) דגם TJ50

מגבהים (ג’ק) דגם TJ50

מגבהים (ג’ק) דגם TJ50

 

תיאור

מגבהים (ג’ק) דגם TJ50

מגבה  TJ50 סדרה
▲ עיצוב בורג רטצ’ט, הפיך.
▲ צווארון רפלקטיבי ובטיחות ציור צהוב.

TJ50 - מגבהים (ג'ק) דגם TJ50

מגבהים (ג’ק) דגם TJ50