עגורני זרוע עמוד

עגורני זרוע עמוד

עגורני זרוע עמוד

 

תיאור

עגורני זרוע עמוד

עגורן זרוע עם עמוד תמיכה תחתית

עגורן זרוע עם עמוד תמיכה עילית פרופיל

Stationary Jib Crane - עגורני זרוע עמוד

עגורני זרוע עמוד

מפרט עגורן - עגורני זרוע עמוד

מפרט עגורן