כננות להרמה תוצרת סיו D100

דף הבית » מוצרים » ג'קים מגבהים טנקים » כננות להרמה תוצרת סיו D100

כננות להרמה תוצרת סיו D100

דגם מתח
הפעלה הספק משקל
הרמה מהירות
הרמה אורך
כבל
C EH200 230V 400W 100/200 10/5 12/6
C EH500 230V 900W 250/500 10/5 12/6
C EH200 :מק”ט כננת הרמה 100 ק”ג
C EH500 :מק”ט כננת הרמה 250 ק”ג

תיאור

דגם מתח
הפעלה הספק משקל
הרמה מהירות
הרמה אורך
כבל
C EH200 230V 400W 100/200 10/5 12/6
C EH500 230V 900W 250/500 10/5 12/6
C EH200 :מק”ט כננת הרמה 100 ק”ג
C EH500 :מק”ט כננת הרמה 250 ק”ג