מלגזון היפוך ידני M-114

מלגזון היפוך ידני M-114

מלגזון היפוך ידני M-114

מלגזון אדם הולך ידני להיפוך,

תקופת אחריות: 12 חודש
ספק אחריות: ש.ב פתרונות שינוע בע”מ

תיאור

מלגזון היפוך ידני M-114

מלגזון ידני היפוך מכלים

מלגזון היפוך מכלים

מלגזון היפוך ידני M-114