מתקני הרמה בואקום תקרה VS104

דף הבית » מוצרים » מתקני הרמה בוואקום » מתקני הרמה בואקום תקרה VS104

מתקני הרמה בואקום תקרה VS104

מתקני הרמה בואקום מהתקרה
המובלים על ידי מסילות

תיאור

מתקני הרמה בואקום תקרה VS104

גמיש
קליל
פתרונות תקן של עד 500 ק”ג
פתרונות הרמה:
250kg – 500 ק”ג כושר הרמה
התנועה הממונעת (אופציה)
תקרה רכוב או שעמד חופשי

26201.pngמתקני הרמה בואקום תקרה VS104 1 225x300 - מתקני הרמה בואקום תקרה VS104

26201.pngמתקני הרמה בואקום תקרה VS104 1

מתקני הרמה בואקום תקרה VS104 2 225x300 - מתקני הרמה בואקום תקרה VS104

מתקני הרמה בואקום תקרה VS104 2

מתקני הרמה בואקום תקרה VS104 3 226x300 - מתקני הרמה בואקום תקרה VS104

מתקני הרמה בואקום תקרה VS104 3

מתקני הרמה בואקום תקרה VS104 4 225x300 - מתקני הרמה בואקום תקרה VS104

מתקני הרמה בואקום תקרה VS104 4