מאספת הזמנות תוצרת דינגלי 3.5עד 4.5 DR102

דף הבית » מוצרים » מתקני הרמה -במות הרמה מלקטות » מאספת הזמנות תוצרת דינגלי 3.5עד 4.5 DR102

מאספת הזמנות תוצרת דינגלי 3.5עד 4.5 DR102

מאספת הזמנות דינגלי
לגבהים של 3.5 עד 45 מטר

תיאור

מאספת הזמנות תוצרת דינגלי 3.5עד 4.5 DR102

מאספת הזמנות תוצרת דינגלי 3.5עד 4.5 DR115 1 - מאספת הזמנות תוצרת דינגלי 3.5עד 4.5 DR102

מאספת הזמנות תוצרת דינגלי 3.5עד 4.5 DR102