מאספת הזמנות תוצרת דינגלי 3.5עד 4.5 DR102

דף הבית » מוצרים » מאספת הזמנות תוצרת דינגלי 3.5עד 4.5 DR102

מאספת הזמנות תוצרת דינגלי 3.5עד 4.5 DR102

מאספת הזמנות דינגלי
לגבהים של 3.5 עד 45 מטר

תיאור

מאספת הזמנות תוצרת דינגלי 3.5עד 4.5 DR102

מאספת הזמנות תוצרת דינגלי 3.5עד 4.5 DR102

מאספת הזמנות תוצרת דינגלי 3.5עד 4.5 DR102