מאספת הזמנות 3.5 מטר מיוחדת DR116

דף הבית » מוצרים » מתקני הרמה -במות הרמה מלקטות » מאספת הזמנות 3.5 מטר מיוחדת DR116

מאספת הזמנות 3.5 מטר מיוחדת DR116

מאספת הזמנות 3.5 מטר מיוחדת

תיאור

מאספת הזמנות 3.5 מטר מיוחדת

כושר הרמה 200 ק”ג
גובה הרמה 350 ס”מ

מאספת הזמנות 3.5 מטר מיוחדת DR108 1

מאספת הזמנות 3.5 מטר מיוחדת DR108 1

מאספת הזמנות 3.5 מטר מיוחדת DR108 2

מאספת הזמנות 3.5 מטר מיוחדת DR108 2