מאספת הזמנות 3.5 מטר מיוחדת DR116

דף הבית » מוצרים » מאספת הזמנות 3.5 מטר מיוחדת DR116

מאספת הזמנות 3.5 מטר מיוחדת DR116

מאספת הזמנות 3.5 מטר מיוחדת

תיאור

מאספת הזמנות 3.5 מטר מיוחדת

כושר הרמה 200 ק”ג
גובה הרמה 350 ס”מ

מאספת הזמנות 3.5 מטר מיוחדת DR108 1

מאספת הזמנות 3.5 מטר מיוחדת DR108 1

מאספת הזמנות 3.5 מטר מיוחדת DR108 2

מאספת הזמנות 3.5 מטר מיוחדת DR108 2