מתקן לעבודה בגובה DR113

מתקן לעבודה בגובה DR113

מתקן להרמה בגובה
נסיעה חשמלית הרמה חשמלית

תיאור

מתקן לעבודה בגובה DR113

מתקן להרמה בגובה נסיעה חשמלית הרמה חשמלית

DR109 מתקן לעבודה בגובה 1

מתקן לעבודה בגובה DR113