מתקן הרמת שש ושמונה חביות על ידי מלגזה עגורן דגם-CDY

דף הבית » מוצרים » מתקן הרמת שש ושמונה חביות על ידי מלגזה עגורן דגם-CDY

מתקן הרמת שש ושמונה חביות על ידי מלגזה עגורן דגם-CDY

מתקן הרמת שש ושמונה חביות על ידי מלגזה עגורן ומנוף,

תיאור

מתקן הרמת שש ושמונה חביות על ידי מלגזה ומנוף.

מתקן הרמת שש ושמונה חביות על ידי מלגזה

מתקן הרמת שש ושמונה חביות על ידי מלגזה