מתקן הרמת 2 חביות על ידי מלגזה GR105

דף הבית » מוצרים » מתקני שינוע והרמת חביות על ידי מלגזה עגורן » מתקן הרמת 2 חביות על ידי מלגזה GR105

מתקן הרמת 2 חביות על ידי מלגזה GR105

מתקן הרמת 2 חביות על ידי מלגזה

DG הוא מתקן למלגזה אוטומטית להרמת חביות. הוא אחראי על הרמה קלה ומהירה של חביות ללא חיבור הידראולי וחשמלי

המתקן של המלגזה  מסוגל להרים ולהוביל חביות מבלי לעזוב את עמדת הנהיגה.

יש יישום אוטומטי של לחץ מוצק בגלל החביות הטעונים. תופים יכולים לשמור היטב את המיקום המדויק עד לפריקה,

לאחר מכן, הוא ישוחרר באופן אוטומטי.

תיאור

מתקן הרמת 2 חביות על ידי מלגזה

שינוע חביות מתקן למלגזה+מתקנים להרמת חביות

מתקן הרמת 2 חביות על ידי מלגזה GR105

מתקן הרמת 2 חביות על ידי מלגזה GR105