עגלת פלטפורמה גלגלי אויר F108

דף הבית » מוצרים » עגלת פלטפורמה גלגלי אויר F108

עגלת פלטפורמה גלגלי אויר F108

עגלת פלטפורמה גלגלי אויר F108

עגלת פלטפורמה גלגלי אויר

תיאור

עגלת פלטפורמה גלגלי אויר F108

עגלת פלטפורמה גלגלי אויר גדולים

עגלת פלטפורמה גלגלי אויר
עגלות פלטפורמה עד 200 ק”ג
עגלת פלטפורמה גלגלי אויר 60/90