כלוב מתכת נייח מאובטח Security metal cage C-116

כלוב מתכת נייח מאובטח

תיאור

עגלת כלוב רשת לאכסון כלוב מתכת נייח מאובטח

מידות 1000/1200/1000

כלוב מתכת נייח מאובטח Security metal cage C-118 1

כלוב מתכת נייח מאובטח Security metal cage C-118 1

כלוב מתכת נייח מאובטח Security metal cage C-118 2

כלוב מתכת נייח מאובטח Security metal cage C-118 2

כלוב מתכת נייח מאובטח Security metal cage C-118 3

כלוב מתכת נייח מאובטח Security metal cage C-118 3

Go to Top