עגלת כלוב רשת מתכנס כולל דלת C-112

דף הבית » מוצרים » עגלות כלוב רשת » עגלת כלוב רשת מתכנס כולל דלת C-112

עגלת כלוב רשת מתכנס כולל דלת C-112

עגלת כלוב רשת מתכנס כולל דלת למזון

תיאור

עגלת כלוב רשת מתכנס כולל דלת

עגלת כלוב רשת מתכנס כולל דלת C 106 1 300x225 - עגלת כלוב רשת מתכנס כולל דלת C-112

עגלת כלוב רשת מתכנס כולל דלת C-106 1

עגלת כלוב רשת מתכנס כולל דלת C 106 2 300x225 - עגלת כלוב רשת מתכנס כולל דלת C-112

עגלת כלוב רשת מתכנס כולל דלת C-106 2