עגלות משטחים חשמליות מוביל אדם כולל תורן R102

דף הבית » מוצרים » עגלות משטחים חשמליות מוביל אדם כולל תורן R102

עגלות משטחים חשמליות מוביל אדם כולל תורן R102

עגלות משטחים חשמליות מוביל אדם כולל תורן

תיאור

עגלות משטחים חשמליות מוביל אדם כולל תורן

Up to h3 mm ACTUAL CAPACITY (Q) kg
2500 1250 850
2900 1100 700
3200 1000 600
3600 800 500
Load centre distance (C)mm 600 700
Manufacturer’s type designation CLB1216 CLB1229 CLB1229FFL CLB1232 CLB1236
1.3 Drive:electric(battery or mains),diesel, petrol,fuel gas,manual electric
1.4 Type of operation:hand,pedestrian,stand ing,seated, order-picker) Pedestrian
1.5 Load Capacity /rated load Q (t) 1.25
1.6 Load center distance C mm
600
1.8 Load distance, centre of drive axle to fork X mm 815 796
1.9 Wheelbase y mm 1278
Weights 2.1 service Weight Kg 810 890 910 910 930
2.2 Axle loading, laden front/rear Kg 980/1080 1020/1120 1030/1130 1030/1130 1040/1140
2.3 Axle loadings, unladen front/rear Kg 600/210 655/235 670/240 670/240 685/245
Wheels?? Chassis 3.1 Tyres:solid rubber, superelastic, pneumatic, polyurethane) polyurethane
3.2 Tyre size, front 252×89
3.3 Tyre size, rear 80×70 1)
3.4 Additional wheels(dimensions) 150×54
3.5 Wheels, number front/rear(x=driven wheels) 1x+2/4
3.6 Track width,front b10(mm) 650
3.7 Track width,rear b11(mm) 390/505
Basic Dimensions 4.2 Lowered mast height h1(mm) 1976 1946 1946 2096 2296
4.3 Free lift h2(mm) – 158 1490 158 158
4.4 Lift height h3(mm) 1520 2820 2820 3120 3520
4.5 Extended mast height h4(mm) 1976 3276 3276 3576 3976
4.9 Height of tiller in drive position min./max.

h14(mm)
940/1320
4.15 Lowered height h13(mm) 81
4.19 Overall length l1(mm) 1889 1908
4.20 Length to face of forks l2(mm) 739 758
4.21 Overall width b1(mm) 890
4.22 Fork dimensions s/e/l(mm) 60/180/1150
4.25 Width over forks b5(mm) 570/685
4.32 Ground clearance, center of wheelbase m2(mm) 26
4.33 Aisle width for pallets 1000×1200 crossways Ast(mm) 2218 2224
4.34 Aisle width for pallets 800×1200 lengthways Ast(mm) 2145 2158
4.35 Turning radius Wa(mm) 1590
Performance Data 5.1 Travel Speed, laden/unladen km/h 5.2/5.5
5.2 Lift speed, laden/unladen mm/s 110/170
5.3 Lowering speed, laden/unladen mm/s 120/130
5.8 Max.gradient performance, laden/unladen % 6/12
5.10 Service brake Electromagnetic
E-Motor 6.1 Drive motor rating s2 60min kw 1.2
6.2 Lift motor rating at s3 15% kw 2.2
6.3 Battery acc. To DIN, no 3PZS
6.4 Battery voltage, norminal capacity V/Ah 24/210
Others 8.1 Type of drive control MOSFET Control
8.4 Sound level at driver’s ear acc.to EN12053 dB(A) 67

1)1)Single wheel Φ80×93

This specification sheet according to VDI regulation 2198 only provides technical values for the standard truck. Non-standard types, different masts, additional equipment, etc. could produce other values. Right reserved for technical changes and improvements.

עגלות-משטחים-חשמליות-מוביל-אדם-כולל-תורן-R102-2

עגלות-משטחים-חשמליות-מוביל-אדם-כולל-תורן-R102-2

 

 

 

 

 

 

 

עגלות-משטחים-חשמליות-מוביל-אדם-כולל-תורן-R102-3

עגלות-משטחים-חשמליות-מוביל-אדם-כולל-תורן-R102-3

עגלות-משטחים-חשמליות-מוביל-אדם-כולל-תורן-R102-4

עגלות-משטחים-חשמליות-מוביל-אדם-כולל-תורן-R102-4