עגלות סופר 210 ליטר ש.ב

דף הבית » מוצרים » עגלות סופר 210 ליטר ש.ב

עגלות סופר 210 ליטר ש.ב

עגלת סופר 210 ליטר ש.ב פתרונות שינוע

תיאור

עגלות סופר 210 ליטר 100 ליטר חדשות

Item or Model Number:KMR210
Products Name:Shopping Cart
Description :Length(MM):1090
Width(MM):595
Height(MM):1010
Basket volume(litre):210
Wheel diameter(MM):125
Weight(Kg):23
Nesting length(MM):210
10Nested carts(MM):2980
50Nested carts(MM):11380
Qty of20ft container:184
Qty of40ft container:400