מדפים ציפוי כרום ניקל-T113

מדפים ציפוי כרום ניקל-T113

מדפים ציפוי כרום ניקל-T113

מדפים ציפוי כרום ניקל ניתן לחבר ברצף

תיאור

מדפים ציפוי כרום ניקל-T113

מדפים ציפוי כרום ניקל ניתן לחבר ברצף

מדפים ציפוי כרום ניקל

מדפים ציפוי כרום ניקל-T113