הספקת עגלות כלוב רשת לחברת תנובה

הספקת עגלות כלוב רשת לחברת תנובה

הספקת עגלות כלוב רשת לחברת תנובה

תיאור

הספקת עגלות כלוב רשת לחברת תנובה
מידות 1200/800/1800
כושר הרמה 500 ק”ג

הספקת עגלות כלוב רשת לחברת תנובה 1 300x169 - הספקת עגלות כלוב רשת לחברת תנובה

הספקת עגלות כלוב רשת לחברת תנובה 1

הספקת עגלות כלוב רשת לחברת תנובה 300x169 - הספקת עגלות כלוב רשת לחברת תנובה

הספקת עגלות כלוב רשת לחברת תנובה